NordTax

Odzyskaj podatek

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Zwrot podatku Dania – Dokumenty

Wniosek o zwrot podatku z Danii wymaga skompletowania odpowiednich formularzy. Zdarza się, że urząd prosi podatnika o przesłanie dodatkowych dokumentów. Będziemy o tym Państwa informowali, prosząc o dostarczenie ich do naszego biura. Klient zobowiązany jest do sporządzenia kserokopii wszystkich przesyłanych do nas oryginalnych dokumentów.

Następujące dokumenty otrzymają Państwo z naszego biura:

 • Umowa - należy wypełnić dane osobowe i podpisać w dwóch egzemplarzach.
 • Formularz zgłoszeniowy - wypełnić wszystkie wymagane dane i podpisać na obu stronach.
 • Lista załączników - spis dokumentów, które zawiera wniosek.
 • Przekazanie zwrotu - należy wybrać sposób, w jaki przekazany zostanie zwrot podatku i podpisać się.
 • Bank account information - gdy jako sposób przekazania zwrotu wybrano przelew  na polskie konto bankowe, należy podać potrzebne do jego realizacji dane i podpisać się.
 • Selvangivelse - deklaracja podatkowa, należy podpisać się w polu Underskrift.

Do wymienionych powyżej dokumentów należy dołączyć:

 • Selvangivelse, forskudsopgørelse lub servicebrev - gdy rozliczenie następuje na podstawie jednego z tych dokumentów.
 • Oplysningsseddel - załącznik do ostatniego czeku, otrzymywany na koniec pracy lub danego roku podatkowego.
 • Lonseddel - dokument wystawiany w każdym tygodniu lub miesiącu przez pracodawcę.
 • TastSelv-Kod - umożliwia logowanie do systemu informatycznego duńskiego Urzędu Sakrbowego.
 • Årsopgørelse - dokument wystawiany przez duński Urząd Skarbowy, wskazuje między innymi wartość zapłaconego podatku. Przy posianiu TastSelv-Kode lub hasła do systemu urzędu nie jest wymagany.

Ulgi podatkowe w Danii

Oprócz wymienionych powyżej, w zależności od wybranych ulg podatkowych, wymagane będą dodatkowe dokumenty. Ich wykorzystanie znacząco wpływa na przyznany przez urząd zwrot podatku. Wszelkie informacje na temat tych dokumentów można znaleźć w dziale Ulgi podatkowe w Danii. Biorąc pod uwagę ich liczbę, oraz możliwości zastosowania, nasi pracownicy doradzą najkorzystniejszą w danym przypadku opcję.