NordTax

Odzyskaj podatek

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Zwrot podatku Norwegia – Dokumenty

Wniosek o zwrot podatku z Norwegii wymaga skompletowania odpowiednich formularzy. W związku z tym, że możliwe są różne typy rozliczenia, potrzebne mogą być odmienne rodzaje dokumentów. Nasi pracownicy doradzą, który sposób jest dla Państwa najkorzystniejszy i określą dokładnie wymagany zestaw.

Następujące dokumenty otrzymają Państwo z naszego biura:

 • Formularz zgłoszeniowy - należy wypełnić i podpisać na obu stronach
 • Historia zatrudnienia - należy podać dokładne dane dotyczące wszystkich pracodawców i podpisać się
 • Umowa - wypełnić dane osobowe i podpisać w dwóch egzemplarzach
 • Pełnomocnictwo - podpisać się
 • Przekazanie zwrotu - wybrać w jaki sposób ma być przekazany zwrotu podatku i podpisać się
 • Bank account information (Kontoopplysninger) - w przypadku wyboru przelewu na polskie konto bankowe należy podać wymagane dane i podpisać się
 • Oświadczenie ZUS - wypełniają tylko osoby, których pracodawca odprowadzał składki ZUS w Polsce, dokument musi podstemplować pracodawca. Do rozliczenia w tym przypadku można przedłożyć druk E101 poświadczony przez ZUS lub potwierdzenie z NAV (Norweska Organizacja Pracy i Polityki Społecznej)
 • Deklaracja podatkowa - jest wymagana w przypadku nie otrzymania z urzędu Selvangivelse oraz Tax Return. Należy podpisać w polu Underskrift/Signature

Do powyższej dokumentacji należy dołączyć:

 • Tax Return lub Selvangivelse - formularze wstępnego zeznania podatkowego, wystawiane przez Urząd Skarbowy w Norwegii, podlegają korekcie o różnego rodzaju ulgi
 • Lønns- og trekkoppgave - dokument wydaje każdy z pracodawców i zawiera informacje o wysokości norweskich zarobków w rozliczanym roku podatkowym
 • Arsoppgave - zaświadczenie wydawane przez bank, potwierdzające stan konta w Norwegii  na dzień 31 grudnia rozliczanego roku podatkowego
 • Lønnsslipp - paski z wypłat otrzymywane od pracodawcy
 • Kody PIN - muszą byc aktualne

Klient zobowiązany jest do sporządzenia kserokopii wszystkich oryginalnych dokumentów przesłanych do naszego biura.

Ulgi podatkowe w Norwegii

Oprócz wymienionych powyżej, w zależności od wybranych ulg podatkowych, wymagane będą dodatkowe dokumenty. Ich wykorzystanie znacząco wpływa na przyznany przez urząd zwrot podatku. Wszelkie informacje na temat tych dokumentów można znaleźć w dziale Ulgi podatkowe w Norwegii. Biorąc pod uwagę ich liczbę, oraz możliwości zastosowania, nasi pracownicy doradzą najkorzystniejszą w danym przypadku opcję.