NordTax

Odzyskaj podatek

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Zwrot podatku z Danii

Wniosek o zwrot podatku z Danii może złożyć każdy, kto legalnie pracował na terenie tego kraju i posiada duński numer CPR (Personnummer). Rozliczenie należy przesłać do duńskiego Urzędu Skarbowego w terminie do 1 maja lub 1 lipca – jest to uzależnione od obowiązku podatkowego danej osoby. Termin ten jest podany na deklaracji podatkowej otrzymanej z urzędu w Danii.

Sposoby rozliczenia

Deklarację podatkową można przesłać do Urzędu Skarbowego w Danii pocztą lub za pośrednictwem Internetu. W drugim przypadku należy dostarczyć nam TastSelv-Kode (8 cyfrowy numer) umieszczony zazwyczaj w prawym górnym rogu karty podatkowej (Forskudsopgørelsen) lub druku Selvangivelse. Kod można także zamówić za pośrednictwem strony internetowej urzędu, dla naszych klientów możemy tego dokonać w ramach rozliczenia. Przed wykonaniem tej procedury radzimy sprawdzić, jaki adres korespondencyjny widnieje w Urzędzie Skarbowym w Danii. W przypadku, gdy jest on nieaktualny, należy dokonać jego zmiany przed zamówieniem TastSelv-Kode.

Terminy rozliczeń podatku

Zwrot podatku z Danii można uzyskać za rok bieżący, lub maksymalnie do 3 lat i 4 miesięcy od momentu zakończenia pracy. Taki sam termin obowiązuje w przypadku korekty do złożonego wcześniej zeznania. Gdy podatnik nie rozliczy się z urzędem w wymaganym terminie, może otrzymać karę w wysokości 5.000 DKK (około 2.800 PLN).

Czas oczekiwania na zwrot

W przypadku terminowego rozliczenia składanego elektronicznie, zwrot podatku jest najczęściej przyznawany do 1 miesiąca. Gdy wniosek jest składany w wersji papierowej, oczekiwanie wynosi zazwyczaj do 3 miesięcy. W przypadku braku dodatkowych zapytań z urzędu czas oczekiwania na zwrot podatku z Danii wynosi około 6 miesięcy.