NordTax

Odzyskaj podatek

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Zwrot podatku Dania – Opłaty

Całościowa prowizja pobierana przez nasze biuro w momencie składania wniosku o zwrot podatku z Danii wynosi 430 PLN.

Opłata zawiera koszt sporządzenia ewentualnych odwołań w przypadku niekorzystnych decyzji Urzędu Skarbowego w Danii.