NordTax

Odzyskaj podatek

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Prawa autorskie

NordTax.pl informuje, że wyłączne prawa autorskie do serwisu dostępnego pod adresem http://www.nordtax.pl należą do autora, firmy Jubira F.H.U.

Prawa autorskie związane z serwisem podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. Z 1994r. Nr 24 Poz.83 ze zmianami). NordTax.pl informuje, iż zgodnie z Ustawą, cała zawartość niniejszej witryny, włączając tekst, fotografie, loga oraz ilustracje jest własnością firmy Jubira F.H.U. z wyjątkiem nazw innych firm oraz ich materiałów, użytych w celach informacyjnych lub na podstawie odpowiednich umów. Prawa autorskie do materiałów stron trzecich zostały określone na stronach internetowych ich autorów.

Użycie jakiegokolwiek elementu witryny takie jak kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jest niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia właściciela. W przypadku wykrycia takich działań, podjęte zostaną kroki wynikające z odpowiednich aktów prawnych.

Zabronione jest ponadto używanie jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzeń zakłócających działanie serwisu NordTax.pl, wysyłanie lub transmisja wirusów, pakietów skanujących lub mających na celu uzyskanie niedozwolonego dostępu do witryny lub serwera.