NordTax

Odzyskaj podatek

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Ulgi podatkowe w Danii

Aby zwrot podatku z Danii był możliwie najwyższy, należy zastosować odpowiednie ulgi podatkowe. W zależności od poszczególnych opcji, będą wymagane dodatkowe dokumenty. Nasi pracownicy pomogą dobrać najlepszy zestaw, aby uzyskana kwota podatku była jak najwyższa. Poniżej przedstawiamy listę możliwych do zastosowana ulg wraz z wymaganymi dokumentami.

Ulga z tytułu kosztów dojazdu do pracy

Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy ponoszą koszty dojazdu do pracy, niezależnie od środka transportu oraz tego, czy podróżują sami lub z innymi osobami. Koszty podróży mogą zostać ujęte, jeśli odległość pomiędzy miejscem pracy a miejscem zamieszkania wynosi powyżej 24 km (w sumie w obie strony).

Wysokość ulgi jest wyliczana na podstawie stałych stawek publikowanych przez duński Urząd Skarbowy (raz na rok), zależnie od odległości miejsca pracy do miejsca zamieszkania. Jest ona stosowana zamiennie z opisaną poniżej ulgą na prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego.

Aby skorzystać z tej ulgi, potrzebne będą paragony, bilety, rachunki za przejazd, itp.

Ulga z tytułu kosztów zakwaterowania i wyżywienia

W przypadku pracy tymczasowej wydatki na wyżywienie i zakwaterowanie są traktowane jako koszty poniesione w związku ze świadczeniem pracy. Wysokość stawek jest aktualizowana w każdym roku przez Urząd Skarbowy w Danii.

Do skorzystania z niniejszej ulgi będzie potrzebna umowa najmu, a także rachunki lub wszystkie paski z wypłat w przypadku, gdy koszty zakwaterowania oraz wyżywania były potrącane z wynagrodzenia przez pracodawcę.

Cross border

Od 2011 roku została zlikwidowana ulga małżeńska, można jednak skorzystać z innego sposobu rozliczenia. Jeśli dochód podatnika uzyskany w Danii wynosi co najmniej 75% jego łącznych dochodów, może się on rozliczyć jako tzw. Cross border, czyli pracownik przekraczający granicę. Deklarując taki sposób, można rozliczyć się ze współmałżonkiem, który nie osiągnął w Danii żadnych dochodów, a jego dochód krajowy nie przekroczył 42.900 DKK (około 24.000 PLN). O ten rodzaj ulgi można aplikować do 1 czerwca roku następującego po zakończeniu pracy w Danii.

W celu zastosowania ulgi należy przedłożyć:

 • Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego małżonki (tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub duński).
 • Akt ślubu na druku unijnym (ewentualnie tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub duński).
 • Zaświadczenie o odsetkach od zaciągniętych kredytów i dokumenty potwierdzające zapłatę alimentów.

Dodatkowo wybierając ten typ rozliczenia, można starać się o dodatkowe ulgi obejmujące:

 • Odsetki od kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych.
 • Alimenty płacone na dzieci.
 • Składki na różnego rodzaju fundusze kapitałowe, inwestycyjne, emerytalne.

Ulga na prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego

Aby wykazać przez urzędem w Danii fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego w kraju stałej rezydencji, należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • Akt ślubu na druku unijnym (ewentualnie tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub duński)
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język duński lub angielski

Ulga ta jest stosowana zamiennie z opisaną wcześniej ulgą z tytułu kosztów dojazdu do pracy.

Ulga na odsetki od kredytów hipotecznych oraz konsumpcyjnych

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest uzyskanie 75% dochodu na terenie Danii. Odliczeniu podlega wówczas wartość odsetek. Aby skorzystać z tej ulgi, potrzebne będzie zaświadczenie z banku o wysokości odsetek zapłaconych w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie (tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski). Muszą się w nim znaleźć następujące informacje:

 • nazwa kredytobiorcy (banku)
 • wysokość zadłużenia (wysokość zaciągniętego kredytu)
 • wysokość zapłaconych odsetek
 • informacja o rodzaju kredytu (konsumpcyjny lub hipoteczny)
Przy odsetkach hipotecznych należy doliczyć 1% podatku wartości nieruchomości, zatem nie zawsze skorzystanie z tej ulgi jest opłacalne.