NordTax

Odzyskaj podatek

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Ulgi podatkowe w Norwegii

Aby zwrot podatku z Norwegii był jak najwyższy, będziemy stosować odpowiednie ulgi podatkowe. W zależności od poszczególnych opcji, będą wymagane w tym celu dodatkowe dokumenty. Nasi pracownicy pomogą dobrać najkorzystniejszy zestaw, aby uzyskana kwota podatku była jak najwyższa. Poniżej przedstawiamy listę możliwych do zastosowana ulg podatkowych w Norwegii wraz z wymaganymi dokumentami.

Ulga dla osób samotnych posiadających mieszkanie

W przypadku osób samotnych, posiadających mieszkanie w Polsce oraz w  Norwegii o powierzchni większej niż 30 m2 na osobę, 50m2 na dwie osoby, 70m2 na trzy osoby, itd. należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku następujące dokumenty:

 • Akt własności lub umowę najmu, z dokładną informacją o wielkości mieszkania lub domu w Polsce, podaną w metrach kwadratowych. Dokument musi być w oryginale wraz z kopią tłumaczenia przysięgłego na język angielski lub norweski
 • Dokument potwierdzający wielkość mieszkania (w metrach kwadratowych) w Norwegii: umowa wynajmu, zaświadczenie od pracodawcy, lub inny
 • Kopię dokumentu potwierdzającego kwotę zapłaconego czynszu w rozliczanym roku podatkowym (np. ostatni odcinek pensji w przypadku gdy pracodawca pobierał go z wypłaty, potwierdzenie od właściciela lokalu, przelew bankowy, itp.)

10% zniżka dla obcokrajowców

W rozliczeniu można skorzystać z 10% zniżki dla osób przebywających w Norwegii tymczasowo, ale tylko przez pierwsze dwa lata pracy (lub w ciągu zatrudnienia jeśli dana ulga nie została wykorzystana). Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, których pracodawca nie pokrywał kosztów związanych z pobytem w tym kraju (koszt zakwaterowania, dojazdów, wyżywienia). Nie może być ona łączona z innymi, za wyjątkiem osobistej ulgi podatkowej (Minstefradrag), oraz ulgi z tytułu składek członkowskich w związku zawodowym. Wymagane będą dokumenty poświadczające poniesione koszty, takie jak:

 • Potwierdzenie zapłaty czynszu za mieszkanie, energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, itd. Mogą to być również rachunki od wynajmującego lokal, potwierdzenia wpłat na konto, ostatni kwit z wypłaty.
 • Kopie biletów na prom lub samolot.
 • Oświadczenie o ilości dojazdów do Polski z podaną liczbą kilometrów - w przypadku podróżowania samochodem.
 • W przypadku użytkowania własnego samochodu na terenie Norwegii wymagane jest oświadczenie o liczbie przepracowanych dni oraz odległości do miejsca zamieszkania za granicą do miejsca pracy.

Druga klasa podatkowa

Podatnik może starać się o drugą klasę podatkową (Skatteklasse 2), w przypadku stałego zameldowania w Polsce pod jednym adresem wraz ze współmałżonkiem w rozlicznym roku. Warunkiem jest wysokość dochodów, jakie uzyskał współmałżonek - nie mogą one przekroczyć do roku 2009 kwoty 60.000 NOK (około 29.600 PLN), w 2010 kwoty 36.440 NOK (około 18.600 PLN) a od 2011 roku 39.012 NOK (około 20.585 PLN). W takim przypadku wymagane będą dodatkowe dokumenty:

 • Akt ślubu - w unijnym formacie, ewentualnie tłumaczenie przysięgłe na język angielski albo norweski.
 • Zaświadczenie o wysokości zarobków współmałżonka lub o braku pracy w rozliczanym roku podatkowym. Musi być wystawione przez polski Urząd Skarbowy i przetłumaczone przysięgle na język norweski lub angielski.
 • Zaświadczenie o wspólnym miejscu zamieszkania ze współmałżonkiem wydawane przez urząd ewidencji ludności (tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski).

Druga klasa podatkowa dla osób samotnie wychowujących dziecko

W tym przypadku będą wymagane dodatkowe dokumenty:

 • Akty urodzenia dzieci - w unijnym formacie, ewentualnie tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski.
 • Zaświadczenie o wspólnym miejscu zamieszkania z dziećmi, wydawane przez urząd ewidencji ludności (tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski).
 • W przypadku, gdy dziecko jest poniżej 18 roku życia, urząd może wymagać dokumentu potwierdzającego przyznanie wyłącznej opieki (zaświadczenie sądowe) lub kopii aktu rozwodowego.

Status Pendler

Ulga ta jest przyznawana osobom, które samodzielnie opłacały koszty dojazdu do pracy i utrzymania w Norwegii. W celu udokumentowania poniesionych wydatków, wymagane będą:

 • Odpis aktu małżeństwa na druku unijnym, ewentualnie tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski.
 • Potwierdzenie zapłaty czynszu za mieszkanie, energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, itd. Mogą to być również rachunki od wynajmującego lokal, potwierdzenia wpłat na konto, ostatni kwit z wypłaty, itp.
 • Kopie biletów na prom lub samolot.
 • Oświadczenie o ilości dojazdów do Polski z podaną liczbą kilometrów - w przypadku podróżowania samochodem.
 • W przypadku użytkowania własnego samochodu na terenie Norwegii wymagane jest oświadczenie o liczbie przepracowanych dni oraz odległości od miejsca zamieszkania za granicą do miejsca pracy.

Ulga na odsetki od kredytów hipotecznych

Jeśli długość pobytu podatnika na terenie Norwegii nie przekracza 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub 270 dni w ciągu 36 miesięcy, można ubiegać o odliczenie odsetek od kredytów hipotecznych. Dodatkowo należy spełnić warunek uzyskania 90% dochodu w Norwegii, a osoba rozliczająca się musi posiadać status rezydenta norweskiego.

Aby skorzystać z ulgi, należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w danym roku (tłumaczenie przysięgłe na język angielski).
 • Zaświadczenie z banku o wysokości odsetek zapłaconych w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie (tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski). Muszą się w nim znaleźć następujące informacje:
  • Nazwa kredytobiorcy (banku)
  • Wysokość zadłużenia (wysokość zaciągniętego kredytu)
  • Wysokość zapłaconych odsetek
  • Informacja, że kredyt dotyczy nieruchomości

Ulga na opiekę nad dziećmi

W celu odliczenia wydatków na opiekę nad dziećmi do rozliczenia należy przedłożyć:

 • Zaświadczenie z przedszkola, żłobka lub od niani z wyróżnionym okresem opieki wraz z kwotą poniesionych opłat z tego tytułu za rozliczany okres (tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski)
 • Zaświadczenie o dochodach z polskiego Urzędu Skarbowego podatnika oraz jego współmałżonka (tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski).

Do skorzystanie z ulgi wymagane jest posiadanie przez podatnika statusu rezydenta na terenie Norwegii.